0
0

سیستم اتوماسیون

[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”882″ height=”298px”]

راهکاری هوشمندانه

نان به عنوان.

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”886″ image_size=”large” width=”76″ height=”33%” margin=”0px 68px 0px -66px”]

[/col]

[/row]

برخی از ویژگی های عمومی اتوماسیون 

  • معماری ماژولار