0
0

خدمات فنی و مهندسی

خدمات فنی و مهندسی

طراحی سیستم های کنترل

پیاده سازی اتوماسیون صنعتی بر روی یک خط تولید، به معنی طراحی سیستم کنترلی می باشد که با توجه به نیاز آن فرآیند و خواسته های کارفرما می بایست سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز آن آماده شده و ارتباط بین آن ها طراحی گردد.

خدمات فنی و مهندسی

نصب و راه اندازی سیستم های کنترل

نصب و مونتاژ تابلوهای برق استاندارد شامل سخت افزار کنترلی و نیز تجهیزات قدرت ، برقراری ارتباط صحیح میان نرم افزار کنترلی/مانیتورینگ با تابلوهای کنترلی و نیز ارتباط آن دو با ماشین آلات فرآیند از مهمترین فعالیت های نصب و راه اندازی سیستم کنترل می باشد.

خدمات فنی و مهندسی

بروز رسانی سیستم های کنترلی

با توجه به تجربه فنی و فراوان شرکت پناپ در طراحی ، نصب  سیستم های کنترل و نیز استفاده از تجهیزات و قطعات مختلف، یکی از فعالیت های ما مشاوره در طراحی و انتخاب سیستم کنترل و نیز خدمات تخصصی در حوزه ی تعمیر و نگهداری تجهیزات می باشد.

خدمات فنی و مهندسی

مشاوره و نگهداری سیستم های اتوماسیون

یک کارخانه نیاز به بهینه سازی تولید ، ارتقا سیستم کنترل، افزایش سرعت و کیفیت تولید میباشد. بروزرسانی سیستم کنترل به مراتب فعالیتی تخصصی و سخت نسبت به راه اندازی سیستم کنترل می باشد. بروز رسانی شامل اصلاح سخت افزار کنترلی و نیز ارتقا نرم افزار کنترلی می باشد.

خدمات فنی و مهندسی

مانیتورینگ کامل خطوط

یکی از پایه های اساسی پیاده سازی اتوماسیون صنعتی ، پیاده سازی مانیتورینگ استاندارد و یکپارچه می باشد. در پیاده سازی SCADA ، به غیر از دانش مهارتی لازم ، تجربه و سلیقه نیز بسیار دخیل می باشد.عکس العمل صحیح و سریع نسبت به وقایعی که در فرآیند اتفاق می افتد یاری رساند.

خدمات فنی و مهندسی

برنامه نویسی انواع PLC

کنترل کننده منطقی برنامه پذیر یا همان PLC به عنوان مغز پردازشگر یک فرآیند صنعتی یا یک کارخانه می بایست توسط نیروی متخصص و باتجربه برنامه نویسی شود. می بایست در عملیات برنامه نویسی PLC پیش بینی شود. هر گونه PLC معتبر دنیا را بتوان و راه اندازی نمود.