0
0

لیست قیمت الکتروموتور

الکتروموتور های زیمنس (Siemens Electromotors)

  • برای اطلاع از آن تماس بگیرید.
تصویرنامدانلود فایلتوضیحات محصولقيمتخریدhf:categorieshf:att:pa_accuratehf:att:pa_aihf:att:pa_ai-typehf:att:pa_amperhf:att:pa_analog-inputhf:att:pa_analog-outputhf:att:pa_companyhf:att:pa_countryhf:att:pa_currenthf:att:pa_dihf:att:pa_digital-inputhf:att:pa_digital-outputhf:att:pa_dohf:att:pa_featurehf:att:pa_filter-statushf:att:pa_flash-voltagehf:att:pa_forhf:att:pa_frequencyhf:att:pa_input-phase-numberhf:att:pa_input-typehf:att:pa_memory-sizehf:att:pa_modelhf:att:pa_network-typehf:att:pa_networktyhf:att:pa_noehf:att:pa_nominal-streamhf:att:pa_output-typehf:att:pa_polehf:att:pa_powerhf:att:pa_power-supply-voltagehf:att:pa_rated-speedhf:att:pa_resolutionhf:att:pa_type-of-accessorieshf:att:pa_userhf:att:pa_volthf:att:pa_voltagehf:att:pa_ترمزhf:att:pa_تیپ-کاریhf:att:pa_دور-موتورhf:att:pa_ظرفیت-شکستhf:att:pa_نوع-انکودرhf:att:pa_ولتاژکاری
1LA7073-4AB10

SIMOTICS GP only Ex version! low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 4-pole * size 71M, * temperature class 155(F) aluminum housing 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 0.37 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 0.43 kW 220-240/380-420 (50); 440-480 (60) IM B3, IM B6, IM B 7, IM B 8, IM V 5 without canopy, IM V 6 A11=Motor protection, 3 PTC thermistors for shutdown

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
electromotors electro-motor siemens30-37-kw
1LA7073-4AB11

SIMOTICS GP only Ex version! low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 4-pole * size 71M, * temperature class 155(F) aluminum housing 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 0.37 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 0.43 kW 220-240/380-420 (50); 440-480 (60) IMB5, IM V1 without canopy IMV3, Flange: FF130 (A 160)

۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
electromotors electro-motor siemens30-37-kw230vd-400vy
1LA7080-4AA10

SIMOTICS GP Only Ex version! Low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 4-pole*Size 80M* temperature class 155(F), aluminum housing 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 0.55 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 0.63 kW 220-240/380-420 (50); 440-480 (60) IM B3, IM B6, IM B 7, IM B 8, IM V 5 without canopy, IM V 6

۱,۳۲۵,۰۰۰ تومان
electromotors electro-motor siemens30-55-kw230vd-400vy
1LA7080-4AA11

SIMOTICS GP Only Ex version! Low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 4-pole*Size 80M* temperature class 155(F), aluminum housing 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 0.55 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 0.63 kW 220-240/380-420 (50); 440-480 (60) IMB5, IM V1 without canopy IMV3, Flange: FF165 (A 200)

۱,۴۵۷,۰۰۰ تومان
electromotors electro-motor siemens30-55-kw230vd-400vy
1LA7080-4AA12

SIMOTICS GP Only Ex version! Low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 4-pole*Size 80M* temperature class 155(F), aluminum housing 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 0.55 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 0.63 kW 220-240/380-420 (50); 440-480 (60) IM B14, IM V19 IM V18 without canopy Standard flange: FT100 (C120)

۱,۴۴۷,۰۰۰ تومان
electromotors electro-motor siemens30-55-kw230vd-400vy
1LA7080-6AA10

SIMOTICS GP Only Ex version! Low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 6-pole *Size 80M* temperature class 155(F), aluminum housing 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 0.37 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 0.43 kW 220-240/380-420 (50); 440-480 (60) IM B3, IM B6, IM B 7, IM B 8, IM V 5 without canopy, IM V 6

۱,۴۵۳,۰۰۰ تومان
electromotors electro-motor siemens30-37-kw230vd-400vy
1LA7083-4AA10

SIMOTICS GP Only Ex version! Low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 4-pole*Size 80M* temperature class 155(F), IE1 * Aluminum housing 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 0.75 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 0.86 kW IM B3, IM B6, IM B 7, IM B 8, IM V 5 without canopy, IM V 6

۱,۴۴۲,۰۰۰ تومان
electromotors electro-motor siemens30-75-kw230vd-400vy
1LA7083-4AA11

SIMOTICS GP Only Ex version! Low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 4-pole*Size 80M* temperature class 155(F), IE1 * Aluminum housing 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 0.75 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 0.86 kW IMB5, IM V1 without canopy IMV3, Flange: FF165 (A 200)

۱,۵۸۳,۰۰۰ تومان
electromotors electro-motor siemens30-75-kw230vd-400vy1395-1-min
1LA7083-4AA12

SIMOTICS GP Only Ex version! Low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 4-pole*Size 80M* temperature class 155(F), IE1 * Aluminum housing 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 0.75 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 0.86 kW IM B14, IM V19 IM V18 without canopy Standard flange: FT100 (C120)

۱,۵۹۱,۰۰۰ تومان
electromotors electro-motor siemens30-75-kw230vd-400vy1395-1-min
1LA7090-4AA10

****spare part**** SIMOTICS GP only Ex version! low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 4-pole*size 90S* temperature class 155(F) IE1 * aluminum enclosure 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 1.1 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 1.3 kW IM B3, IM B6, IM B 7, IM B 8, IM V 5 without canopy, IM V 6

۱,۶۵۳,۰۰۰ تومان
electromotors electro-motor siemens31-10-kw230vd-400vy1415-1-min
1LA7090-4AA11

****spare part**** SIMOTICS GP only Ex version! low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 4-pole*size 90S* temperature class 155(F) IE1 * aluminum enclosure 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 1.1 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 1.3 kW IMB5, IM V1 without canopy IMV3, Flange: FF165 (A 200)

۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان
electromotors electro-motor siemens31-10-kw230vd-400vy1415-1-min
1LA7090-6AA10

****spare part**** SIMOTICS GP only Ex version! low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 6-pole *size 90S* temperature class 155(F) IE1* aluminum enclosure 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 0.75 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 0.86 kW 220-240/380-420 (50); 440-480 (60) IM B3, IM B6, IM B 7, IM B 8, IM V 5 without canopy, IM V 6

۱,۷۶۹,۰۰۰ تومان
electromotors electro-motor siemens30-75-kw230vd-400vy1395-1-min 915-1-min
1LA7090-6AA11

****spare part**** SIMOTICS GP only Ex version! low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 6-pole *size 90S* temperature class 155(F) IE1* aluminum enclosure 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 0.75 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 0.86 kW 220-240/380-420 (50); 440-480 (60) IMB5, IM V1 without canopy IMV3, Flange: FF165 (A 200)

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومانelectromotors electro-motor siemens30-75-kw230vd-400vy915-1-min